Bảng giá xét nghiệm ADN

Chi phí và bảng giá xét nghiệm ADN có nhiều mức khác nhau. Tuỳ thuộc vào nhu cầu xét nghiệm. Thời gian lấy kết quả nhanh hay chậm, lấy mẫu tại nhà hay bạn gửi đến.

Chi phí xét nghiệm ADN huyết thống

Chi phí xét nghiệm ADN huyết thống hiện nay không quá đắt. Tại ADN Center mức giá xét nghiệm vô cùng hợp lý tương ứng cho 3 loại xét nghiệm ADN huyết thống bao gồm: Xét nghiệm ADN huyết thống trực hệ, xét nghiệm ADN huyết thống họ hàng và xét nghiệm ADN huyết thống dòng mẹ.

Chi phí xét nghiệm ADN huyết thống trực hệ:

Xét nghiệm ADN huyết thống trực hệ xét nghiệm dành cho mối quan hệ huyết thống bao gồm: Cha – Con; Mẹ – Con. Loại xét nghiệm này thực hiện phân tích từ 24 đến 33 Locut gene để đạt được độ chính xác 99,99999998% cho các kết quả.

Trả kết quả nhanh sau 2 ngày:

Áp dụng cho các xét nghiệm ADN tự nguyện và dùng mẫu làm xét nghiệm là máu hoặc niêm mạc miệng thì mức giá là: 2.400.000đ /2 mẫu (2 người).

 • Nếu xét nghiệm thêm mẫu thứ 3 (thêm 1 người) thì mức giá cộng thêm 1.200.000đ
 • Nếu xét nghiệm thêm mẫu tóc có chân hoặc móng tay,… thì mức giá cộng thêm 500.000đ/mẫu
 • Nếu xét nghiệm thêm mẫu đặc biệt (kẹo cao su,…) mức giá cộng thêm 2.500.000đ/mẫu và thêm 2-5 ngày

Trả kết quả nhanh sau 24 giờ:

Áp dụng cho các xét nghiệm ADN tự nguyện và mẫu dùng làm xét nghiệm là máu hoặc niêm mạc miệng mức giá sẽ là: 4.800.000đ /2 mẫu (2 người)

 • Xét nghiệm thêm mẫu thứ 3 (thêm 1 người) mức giá cộng thêm 1.600.000đ
 • Xét nghiệm thêm mẫu tóc có chân, móng tay… mức giá cộng thêm 500.000đ/mẫu
 • Xét nghiệm thêm mẫu đặc biệt (kẹo cao su,…) mức giá cộng thêm 2.500.000đ/mẫu và thêm 2-5 ngày

Trả kết quả nhanh sau 4 giờ:

Áp dụng cho các xét nghiệm ADN tự nguyện và mẫu dùng làm xét nghiệm là máu hoặc niêm mạc miệng mức giá sẽ là: 6.400.000đ /2 mẫu (2 người)

 • Xét nghiệm thêm mẫu thứ 3 (thêm 1 người) mức giá cộng thêm 1.600.000đ
 • Xét nghiệm thêm mẫu tóc có chân, móng tay… mức giá cộng thêm 500.000đ/mẫu. Và được xét nhanh trong 2 giờ.
 • Xét nghiệm thêm mẫu đặc biệt (kẹo cao su,…) mức giá cộng thêm 2.500.000đ/mẫu và thêm 2 ngày

Chi phí xét nghiệm ADN huyết thống họ hàng:

Xét nghiệm ADN huyết thống họ hàng loại xét nghiệm dành cho mối quan hệ huyết thồng bao gồm: ông nội – cháu trai; chú, bác – cháu trai…Bà nội – cháu gái; Hai anh chị em gái có cùng cha. Xét nghiệm có độ chính xác 99,99998%.

Trả kết quả nhanh sau 2 ngày:

Áp dụng cho các xét nghiệm ADN tự nguyện và mẫu dùng làm xét nghiệm là máu hoặc niêm mạc miệng thì mức giá xét nghiệm là: 4.000.000đ /2 mẫu (2 người)

 • Xét nghiệm thêm mẫu thứ 3 (thêm 1 người) thì mức giá cộng thêm 1.600.000đ
 • Xét nghiệm thêm mẫu tóc có chân, móng tay … thì mức giá cộng thêm 500.000đ/mẫu
 • Xét nghiệm thêm mẫu đặc biệt (kẹo cao su,…) mức giá cộng thêm 2.500.000đ/mẫu

Trả kết quả nhanh sau 24 giờ:

Áp dụng cho các xét nghiệm ADN tự nguyện và mẫu dùng làm xét nghiệm là máu hoặc niêm mạc miệng thì xét nghiệm có mức giá là: 5.600.000đ /2 mẫu (2 người)

 • Xét nghiệm thêm mẫu thứ 3 (thêm 1 người) thì mức giá cộng thêm 1.600.000đ
 • Xét nghiệm thêm mẫu tóc có chân, móng tay … thì mức giá cộng thêm 500.000đ/mẫu
 • Xét nghiệm thêm mẫu đặc biệt (kẹo cao su,…) thì giá xét nghiệm cộng thêm 2.500.000đ/mẫu

Trả kết quả nhanh sau 6 giờ:

Áp dụng cho các xét nghiệm ADN tự nguyện và mẫu dùng làm xét nghiệm là máu hoặc niêm mạc miệng với mức giá xét nghiệm là: 8.000.000đ /2 mẫu (2 người)

 • Xét nghiệm thêm mẫu thứ 3 (thêm 1 người) mức phí cộng thêm 2.400.000đ
 • Xét nghiệm thêm mẫu tóc có chân, móng tay … mức phí cộng thêm 500.000đ/mẫu
 • Xét nghiệm thêm mẫu đặc biệt (kẹo cao su,…) mức giá cộng thêm 2.500.000đ /mẫu

Chi phí xét nghiệm ADN huyết thống dòng mẹ:

Xét nghiệm ADN huyết thống dòng mẹ là xét nghiệm các mối quan hệ huyết thống bao gồm: Bà ngoại – cháu; anh chị em cùng mẹ; cháu – chị em gái của mẹ. Loại xét nghiệm này có độ chính xác 99,99998%

Trả kết quả sau 7 ngày:

Áp dụng cho các xét nghiệm ADN tự nguyện và mẫu dùng làm xét nghiệm là máu hoặc niêm mạc miệng với mức giá xét nghiệm là 4.000.000đ /2 mẫu (2 người)

 • Xét nghiệm thêm mẫu thứ 3 (thêm 1 người) thì mức giá cộng thêm 1.200.000đ
 • Xét nghiệm thêm mẫu tóc có chân, móng tay … thì mức giá cộng thêm 500.000đ/mẫu
 • Xét nghiệm thêm mẫu đặc biệt (kẹo cao su,…) mức phí thêm là 2.500.000đ /mẫu

Trả kết quả sau 5 ngày:

Áp dụng cho các xét nghiệm ADN tự nguyện và mẫu dùng làm xét nghiệm là máu hoặc niêm mạc miệng với mức giá là: 6.400.000đ/2 mẫu (2 người)

 • Xét nghiệm thêm mẫu thứ 3 (thêm 1 người) thì mức giá cộng thêm 1.600.000đ
 • Xét nghiệm thêm mẫu tóc có chân, móng tay … thì mức giá cộng thêm 500.000đ/mẫu
 • Xét nghiệm thêm mẫu đặc biệt (kẹo cao su,…) thì mức giá cộng thêm 2.500.000đ/mẫu

Trả kết quả 3 ngày:

Áp dụng cho các xét nghiệm ADN tự nguyện và mẫu dùng làm xét nghiệm là máu hoặc niêm mạc miệng với mức giá là: 8.000.000 /2 mẫu (2 người)

 • Xét nghiệm thêm mẫu thứ 3 (thêm 1 người) thì mức giá cộng thêm 1.600.000đ
 • Xét nghiệm thêm mẫu tóc có chân, móng tay … thì mức giá cộng thêm 500.000đ/mẫu
 • Xét nghiệm thêm mẫu đặc biệt (kẹo cao su,…) thì mức giá cộng thêm 2.500.000đ/mẫu

Chi phí xét nghiệm ADN làm giấy khai sinh – Nhập tịch

Đối với mẫu xét nghiệm ADN để làm giấy khai sinh – Nhập tịch. Chi phí không quá đắt đỏ. Tham khảo bảng giá chi phí tại ADN Center khi xét nghiệm trong các trường hợp bao gồm: Quan hệ huyết thống trực hệ, Quan hệ huyết thống họ hàng và Quan hệ huyết thống dòng mẹ.

Quan hệ huyết thống trực hệ:

Đây là mối quan hệ huyết thống Cha – Con; Mẹ – Con. Quá trình thực hiện được phân tích từ 16 đến 33 loci sử dụng bộ kit Powerplex Fusion, Global filer , HDplex – Mỹ. Độ chính xác lên tới 99,99999998% cho mỗi kết quả.

Trả kết quả nhanh 3 ngày:

Áp dụng cho các xét nghiệm ADN tự nguyện và mẫu dùng làm xét nghiệm là máu hoặc niêm mạc miệng với mức giá là: 3.600.000 /2 mẫu (2 người )

 • Xét nghiệm thêm mẫu thứ 3 (thêm 1 người) mức giá cộng thêm 1.200. 000đ
 • Xét nghiệm thêm mẫu tóc có chân, móng tay … mức giá cộng thêm 500.000đ/mẫu
 • Xét nghiệm thêm mẫu đặc biệt (kẹo cao su,…) mức giá cộng thêm 2.500.000đ/mẫu

Trả kết quả nhanh 24 giờ:

Áp dụng cho các xét nghiệm ADN tự nguyện và mẫu dùng làm xét nghiệm là máu hoặc niêm mạc miệng với mức giá là: 3.600.000 /2 mẫu (2 người )

 • Xét nghiệm thêm mẫu thứ 3 ( thêm 1 người) mức giá cộng thêm 2.000.000đ
 • Xét nghiệm thêm mẫu tóc có chân, móng tay … Mức giá cộng thêm 500.000đ/mẫu
 • Xét nghiệm thêm mẫu đặc biệt (kẹo cao su,…) cộng thêm 2.500.000đ/mẫu

Trả kết quả nhanh 6 giờ:

Áp dụng cho các xét nghiệm ADN tự nguyện và mẫu dùng làm xét nghiệm là máu hoặc niêm mạc miệng với mức giá là: 8.000.000 /2 mẫu

 • Xét nghiệm thêm mẫu thứ 3 mức giá cộng thêm 2.000.000đ
 • Xét nghiệm thêm mẫu tóc có chân, móng tay … mức giá cộng thêm 500.000đ/mẫu
 • Xét nghiệm thêm mẫu đặc biệt (kẹo cao su,…) mức giá cộng thêm 2.500.000đ/mẫu

Quan hệ huyết thống họ hàng:

Đây là mối quan hệ huyết thống như: ông nội – cháu trai; chú, bác – cháu trai…Bà nội – cháu gái; Hai anh chị em gái có cùng cha. Thực hiện phân tích 23 loci trên nhiễm sắc thể Y và 12 loci trên NST X (Mỹ). Độ chính xác 99,99998%.

Trả kết quả nhanh 4 ngày:

Áp dụng cho các xét nghiệm ADN tự nguyện và mẫu dùng làm xét nghiệm là máu hoặc niêm mạc miệng với mức giá là 4.800.000 /2 mẫu (2 người)

 • Xét nghiệm thêm mẫu thứ 3 (thêm 1 người) mức giá cộng thêm 2.000.000đ
 • Xét nghiệm thêm mẫu tóc có chân, móng tay … mức giá cộng thêm 500.000đ/mẫu
 • Xét nghiệm thêm mẫu đặc biệt (kẹo cao su,…) mức giá cộng thêm 2.500.000đ/mẫu

Trả kết quả nhanh 24 giờ:

Áp dụng cho các xét nghiệm ADN tự nguyện và mẫu dùng làm xét nghiệm là máu hoặc niêm mạc miệng với mức giá là: 7.200.000 /2 mẫu (2 người)

 • Xét nghiệm thêm mẫu thứ 3 (thêm 1 người) mức giá cộng thêm 2.000.000đ
 • Xét nghiệm thêm mẫu tóc có chân, móng tay … mức giá cộng thêm 500.000đ/mẫu
 • Xét nghiệm thêm mẫu đặc biệt (kẹo cao su,…) mức giá cộng thêm 2.500.000đ/mẫu

Trả kết quả nhanh 6 giờ:

Áp dụng cho các xét nghiệm ADN tự nguyện và mẫu dùng làm xét nghiệm là máu hoặc niêm mạc miệng với mức giá: 8.800.000 /2 mẫu (2 người)

 • Xét nghiệm thêm mẫu thứ 3 (thêm 1 người) mức giá cộng thêm 2,8 triệu đồng
 • Xét nghiệm thêm mẫu tóc có chân, móng tay … mức giá cộng thêm 500.000đ/mẫu
 • Xét nghiệm thêm mẫu đặc biệt (kẹo cao su,…) mức giá cộng thêm 2.500.000đ/mẫu

Quan hệ huyết thống dòng mẹ:

Quan hệ huyết thống dòng mẹ thuộc các mối quan hệ huyết thống như: Bà ngoại – cháu; anh chị em cùng mẹ; cháu – chị em gái của mẹ. Thực hiện phân tích ADN ty thể. Với độ chính xác 99,99998%

Trả kết quả sau 7 ngày:

Áp dụng cho các xét nghiệm ADN tự nguyện và mẫu dùng làm xét nghiệm là máu hoặc niêm mạc miệng với mức giá: 4.800.000 /2 mẫu (2 người)

 • Xét nghiệm thêm mẫu thứ 3 mức giá cộng thêm 1.600.000đ
 • Xét nghiệm thêm mẫu tóc có chân, móng tay … mức giá cộng thêm 500.000đ/mẫu
 • Xét nghiệm thêm mẫu đặc biệt (kẹo cao su,…) mức giá cộng thêm 2.500.000đ/mẫu

Trả kết quả sau 5 ngày:

Áp dụng cho các xét nghiệm ADN tự nguyện và mẫu dùng làm xét nghiệm là máu hoặc niêm mạc miệng với mức giá: 7.200.000 /2 mẫu (2 người)

 • Xét nghiệm thêm mẫu thứ 3 (thêm 1 người) mức giá cộng thêm 2.000.000đ
 • Xét nghiệm thêm mẫu tóc có chân, móng tay … mức giá cộng thêm 500.000đ/mẫu
 • Xét nghiệm thêm mẫu đặc biệt (kẹo cao su,…) mức giá cộng thêm 2.500.000đ/mẫu

Trả kết quả sau 3 ngày:

Áp dụng cho các xét nghiệm ADN tự nguyện và mẫu dùng làm xét nghiệm là máu hoặc niêm mạc miệng với mức giá: 8.800.000 /2 mẫu ( 2 người)

 • Xét nghiệm thêm mẫu thứ 3 mức giá cộng thêm 2.000.000đ
 • Xét nghiệm thêm mẫu tóc có chân, móng tay … mức cộng thêm 500.000đ/mẫu
 • Xét nghiệm thêm mẫu đặc biệt (kẹo cao su,…) mức giá cộng thêm 2.500.000đ/mẫu

Chi phí xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn NIPT – illumina

Xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn NIPT – illumina là loại xét nghiệm có độ chính xác cao 99,9%, tỉ lệ sai hỏng thấp nhất 0,1%. Chi phí có thể tham khảo ở các gói xét nghiệm dưới đây.

Gói NIPT – illumina cao cấp 1 – 2

Gói xét nghiệm này có thể phát hiện 7 hội chứng. Phát hiện bất thường số lượng tất cả các nhiễm sắc thể còn lại bao gồm như:

 • Hội chứng Down (Trisomy 21)
 • Hội chứng Edwards (Trisomy 18)
 • Hội chứng Patau (Trisomy 13)
 • Hội chứng Turner (X0)
 • Hội chứng Klinefelter (XXY)
 • Hội chứng 3X (Trisomy X)
 • Hội chứng Jacobs (XYY)
 • Phát hiện bất thường số lượng tất cả các NST còn lại.
 • Áp dụng thai đơn và thai đôi
 • Hỗ trợ bảo hiểm lên đến 150 triệu vnđ
 • Hỗ trợ miễn phí 100% chi phí khi kết quả dương tính
 • Sau 3 – 7 ngày trả kết quả (tính cả Thứ 7 và Chủ nhật)

Gói NIPT – illumina cao cấp 1 – 2 có mức giá là: 10.350.000đ – 15.350.000đ tùy thuộc nhóm hội chứng được phát hiện.

Gói NIPT – illumina cao cấp 3

Gói NIPT – illumina cao cấp 3 có thể phát hiện 7 hội chứng bao gồm:

 • Hội chứng Down (Trisomy 21)
 • Hội chứng Edwards (Trisomy 18)
 • Hội chứng Patau (Trisomy 13)
 • Hội chứng Turner (X0)
 • Hội chứng Klinefelter (XXY)
 • Hội chứng 3X (Trisomy X)
 • Hội chứng Jacobs (XYY)
 • Áp dụng thai đơn và thai đôi
 • Hỗ trợ bảo hiểm lên đến 150 triệu vnđ
 • Hỗ trợ 3,5 – 7 triệu vnđ khi kết quả dương tính
 • Sau 7 – 10 ngày trả kết quả (tính cả Thứ 7 và Chủ nhật)

Gói NIPT – illumina cao cấp 3 sẽ có mức giá là: 13.350.000đ

Gói NIPT – illumina VIP

Gói NIPT – illumina VIP phát hiện 13 hội chứng. Phát hiện bất thường số lượng tất cả các nhiễm sắc thể còn lại bao gồm như:

 • Hội chứng Down (Trisomy 21)
 • Hội chứng Edwards (Trisomy 18)
 • Hội chứng Patau (Trisomy 13)
 • Hội chứng Turner (X0)
 • Hội chứng Klinefelter (XXY)
 • Hội chứng 3X (Trisomy X)
 • Hội chứng Jacobs (XYY)
 • Phát hiện bất thường số lượng tất cả các NST còn lại.
 • Phát hiện các hội chứng do đột biến vi mất đoạn gây ra: (DiGeorge ; Angelman/Prader- Willi; Mất đoạn 1p36; Wolf – Hirschhorn; Cri-du-chat)
 • Áp dụng thai đơn và thai đôi
 • Hỗ trợ bảo hiểm lên đến 150 triệu vnđ
 • Hỗ trợ 3,5 – 7 triệu vnđ khi kết quả dương tính
 • Sau 7 – 10 ngày trả kết quả (tính cả Thứ 7 và Chủ nhật)

Gói NIPT – illumina VIP có mức giá là: 18.900.000đ

Dịch vụ xét nghiệm ADN ngày càng trở lên phổ biến. Nhiều người thắc mắc giá mỗi lần xét nghiệm sẽ là bao nhiêu. Chi phí có đắt không. Nhưng tùy thuộc vào dịch vụ bạn xét nghiệm thuộc loại nào, thời gian lấy kết quả…. Nên không có mức giá chung quy định cho loại dịch vụ này.

 

Giá xét nghiệm ADN
Giá xét nghiệm ADN

Xét nghiệm ADN xác định huyết thống

Chi phí xét nghiệm ADN huyết thống dựa vào tính chất của cuộc xét nghiệm như:

Xác định quan hệ bố/mẹ- con

Đỗi với hai mẫu xét nghiệm giao động từ 3-7 triệu VNĐ. Thêm một mẫu xét nghiệm chi phí sẽ thêm từ 1,5-2,5 triệu VNĐ.

Thời gian khác nhau cũng có mức giá khác nhau. Quy định thời gian sẽ từ 4h tới 3 ngày làm việc. Không tính thời gian lấy mẫu xét nghiệm

 

Giá xét nghiệm ADN
Giá xét nghiệm ADN

Xác định quan hệ huyết thống khác

Đối với hai mẫu xét nghiệm từ 5-9 triệu VNĐ. Thêm mẫu xét nghiệm chi phí tăng từ 2-3 triệu VNĐ. Khoảng thời gian thực hiện với trường hợp này cung lâu hơn từ 6h đến 3 ngày.

Xét nghiệm phục vụ thủ tục hành chính

Trường hơp 1: Bố-mẹ-con

Hai mẫu xét nghiệm: 5,5-9,5 triệu VNĐ. Thêm mẫu vật thứ 3 sẽ tăng từ 1,5-3 triệu VNĐ. Thời gian thực hiện từ 4h đến 3 ngày

Trường hợp 2: Quan hệ huyết thống khác

Hai mẫu xét nghiệm 6-10 triệu VNĐ. Khi thêm mẫu thứ ba sẽ tăng từ 2,5- 3,5 triệu VNĐ.

Thời gian cho quá trình xét nghiệm từ th đến 3 ngày.

 

Giá xét nghiệm ADN
Giá xét nghiệm ADN

Xét nghiệm ADN ti thể

Được chia ra làm hai loại là:

Xét nghiệm ADN hài cốt cho mẫu vật răng và xương, mất khoảng 10-30 ngày. lệ phí khi giám định vào khoảng 3-6 triệu VNĐ. Tùy theo vật mẫu xét nghiệm và thời gian xét nghiệm.

Xét nghiệm ADN ti thể cho người còn sống dựa vào phiến máu và gốc tóc sẽ mất 7-21 ngày. Lệ phí phụ thuộc vào số lượng vật mẫu và thời gian nhận kết quả giao động 2,5- 8 triệu VNĐ.

 

Giá xét nghiệm ADN
Giá xét nghiệm ADN

Xét nghiệm ADN làm thẻ cá nhân

Nếu làm cùng xác định huyết thống trực hệ chi phí giao động 2-4,5 triệu VNĐ. Phụ thộc vào thời gian nhận kết quả 4h- 3 ngày làm viêc.

Nếu làm cùng huyết thống không trực hệ chi phí từ 3,5-5,5 triệu VNĐ. Thời gian nhận kết quả quy định mức chi phí của quá trình xét nghiệm.

Trên đây là một số thông tin về chi phí xét nghiệm ADN hiện có trên thị trường. Bài viết hy vọng đã cung cấp các thông tin hữu ích cho bạn.

 

Nếu bạn có ý kiến đóng góp hay yêu cầu xin vui lòng liên hệ. Hoặc xin vui lòng để lại phản hồi ở phần bình luận phía dưới. Trân trong cảm ơn!

Biên tập: ADNcenter

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here